מרץ 062017
 
דרישה פנימית וחיצונית לרכז/ת פרויקטים ותוכנית קרן קציר
דרישה פנימית וחיצונית למנהל/ת אגף מינהל ושירות
 דרישה פנימית וחיצונית לתפקיד מזכיר/ה למשרד כנס שדרות לחברה
מ"מ יועץ/ת לתוכנית החונכות לסטודנטים עם ליקויי למידה פר"ח-לשם- החלפה לחופשת לידה
מ"מ יועץ/ת לתוכנית החונכות לסטודנטים עם ליקויי למידה פר"ח-לשם- החלפה לחופשת לידה
דרוש-ה ממ יועצ-ת לתוכנית החונכות לסטודנטים עם ליקויי למידה פרח לשם.pdf